Software

ProTouch er en modulbasert programvare, som er tilpasset forskjellige bransjer.

Les mer om de funksjonene til de forskjellige bransjene under. Du kan også lese mer om hvilke integrasjoner som støttes i systemet i dag.

Programvaren er delt inn i 2 deler.

Salgsprogrammet som er installert på selve kassen, og Backoffice som er et online administrasjonspanel. Her har du tilgang uansett hvor du befinner deg for å gjøre endringer, hente rapporter o.l.